if(window.location.toString().indexOf('pref=padindex') != -1){}else{if(/AppleWebKit.*Mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))){if(window.location.href.indexOf("?mobile")<0){try{if(/Android|Windows Phone|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent)){window.location.href="/m/view.php?aid=49";}else if(/iPad/i.test(navigator.userAgent)){}else{}}catch(e){}}}}
织梦CMS - 轻松建站从此开始!

外围投注- 时时彩外围网站投注

当前位置: 主页 > 网页基础 > Javascript/Ajax >

使用mashups可能会给用户带来不好体验

时间:2010-04-07 09:36来源: 作者: 点击:
最近,老板在我们公司使用了一种网络内容过滤设备。至今为止,他们对该设备进行了良好的设置。在使用我的办公用计算机浏览网页时,经过该设备进行了网页内容过滤的Web世界就大为不同了。
var _mda_place_id ="58bcc82381892";

最近,老板在我们公司使用了一种网络内容过滤设备。至今为止,他们对该设备进行了良好的设置。在使用我的办公用计算机浏览网页时,经过该设备进行了网页内容过滤的Web世界就大为不同了。

Mashups仅是合并的开始,像链接或将其它网站的内容嵌入到你的网站中。这样的事情被人们认为是一种粗鲁的行为,不是一个业务模型。现在,幸亏有了新的WCF设备来代替,我不再需要访问以前日常工作中可能需要浏览的一些技术和业务相关网站。

问题并不在网站本身,也不在网站上的内容,甚至也不是因为我访问的网站与我的工作没有直接的关系。问题是这些网站常常将YouTube网站的视频信息嵌入到它们的内容中。

我知道WCF设备确实记录和监控用户访问过的网站,即使这个网站未被列入黑名单。我也知道它会对这些记录输出报告,以发现那些网站比较有价值或者那些网站对工作没有多少帮助。

这很好,我担心的问题是,如果他们决定对嵌入了YouTube视频信息的网站开启一些警告如“嘿,该用户经常试图访问受限制或标记的内容!”等,那么其它的mashups就会使用困难。

我不使用Mashup还有另外的原因。我以前已经从两个不同的角度介绍过这个方面的内容。在“”中讨论了为什么我认为mashups是一个不好的想法的原因。在“”一文中,我们为大家介绍了对“便利”数据的误用可能会将安全应用转变成职业杀手的问题。

在将某些内容放到YouTube、Flikr或其它类似网站上时,大多数开发人员或Web设计人员最不希望的事是他们可能给用户带来麻烦。

正好相反,他们说“看,很好,我可以将这个有用的视频信息放到YouTube上,它不会堵塞网络带宽,我的网站运行速度很快,YouTube播放器很好用,它能很好的与我的网站结合。”这些都是真话。

但是另一个事实是,当用户登录你的网站浏览与工作相关的Web页面时,用户所在的公司可能会将此访问记录为访问一个未授权的或不合适的网站,这不是用户所希望的。

结果,眼光敏锐的用户可能会开始拒绝访问这些与工作相关的站点。当他们对感兴趣的信息来源逐渐减少访问时,那么可以肯定地是他们日常访问也会相应减少。

我始终认为对来自域外面的内容应该清楚的标记为外部链接,这将十分有用。这样如果用户想在一个新窗口中打开一个网站时,他们可以做出决定能否打开,从而可以保留他们对你的网站兴趣。

如果网站中存在用户不感兴趣的内容或该内容来自用户不希望访问站点,这将有助于确保他们可以得到一个全面的选项。总之,清晰的标记外部内容(或者通过链接内容或者通过链接图标)对你的网站和用户是一种双赢的方法。

我的观点是不要对网站内容进行拼接。总的来说,这不是一个很好的策略。设计一个自己的类似系统,或者为了播放来自服务器的内容嵌入一个Flash播放器,或插入一个标准多媒体插件,这都不是很困难。

如果你的带宽不足以提供这些内容,那么你可能需要考虑实际可以添加多大数据量的视频、音频剪辑或任何其它内容。一旦将你的内容放在其它地方结果将会很糟糕,它可能会被添加了一些广告或其它东西。这将会给用户带来大量麻烦。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器 var __dedeqrcode_id=9; var __dedeqrcode_aid=49; var __dedeqrcode_type='arc'; var __dedeqrcode_dir='/plus';
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
getDigg(49);
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
function LoadCommets(page) { var taget_obj = document.getElementById('commetcontent'); var waithtml = "
评论加载中...
"; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x', waithtml); myajax.SendGet2("/plus/feedback_ajax.php?dopost=getlist&aid=49&page="+page); DedeXHTTP = null; } function PostComment() { var f = document.feedback; var nface = '6'; var nfeedbacktype = 'feedback'; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "
正在发送中...
"; if(f.msg.value=='') { alert("评论内容不能为空!"); return; } if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码!"); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } if(f.msg.value.length > 500) { alert("你的评论是不是太长了?请填写500字以内的评论。"); return; } if(f.feedbacktype) { for(var i=0; i < f.feedbacktype.length; i++) if(f.feedbacktype[i].checked) nfeedbacktype = f.feedbacktype[i].value; } if(f.face) { for(var j=0; j < f.face.length; j++) if(f.face[j].checked) nface = f.face[j].value; } if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '49'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('face', nface); myajax.AddKeyN('feedbacktype', nfeedbacktype); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', f.msg.value); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); f.msg.value = ''; f.fid.value = 0; if(f.validate) { if($DE('validateimg')) $DE('validateimg').src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } } function quoteCommet(fid) { document.feedback.fid.value = fid; } LoadCommets(1);
栏目列表
var _mda_place_id ="590b358eda70b";
推荐内容
var _mda_place_id ="58bcc82381892";
var _mda_place_id ="58bce8309bc21";
var contentRtPicAD2 = document.getElementById("contentRtPicAD2"); var stop = contentRtPicAD2.offsetTop - 60, docBody = document.documentElement || document.body.parentNode || document.body, hasOffset = window.pageYOffset !== undefined, scrollTop; window.onscroll = function (e) { // cross-browser compatible scrollTop. scrollTop = hasOffset ? window.pageYOffset : docBody.scrollTop; if (scrollTop >= stop) { contentRtPicAD2.className = 'stick'; } else { contentRtPicAD2.className = ''; } }